Obchodné podmienky | Kvety pre Vás

Prevádzkovateľ kvetinárstva, e-shopu a odberného miesta na adrese Turbínová 13664/11

Prevádzkovateľ internetového obchodu: Starflora, s. r. o., Doležalova 3424/15C, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04

Webová stránka - eshop: www.kvetyprevas.sk

Adresa prevádzky: Turbínová 13664/11, 831 04 Bratislava Nové mesto

IČO:  47916893

DIČ:  2024143396

IČ DPH: SK2024143396

Tel: 0904 947 494

E-mail: [email protected] ([email protected])

 

Podnikateľský subjekt je registrovaný

Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 100689/B

 

Čísla účtov v bankách:

Súkromné osoby: Čsob: SK69 7500 0000 0040 2066 5294

Firemné objednávky: Úhrada na základe faktúry prevodom / kartou

 

Definícia pojmov

Objednávateľ

Registrovaný ( aj neregistrovaný ) zákazník na internetovej stránke www.kvetyprevas.sk, ktorý má možnosť objednať kyticu, kvetinový box, črepníkovú rastlinu, darčekový kôš, smútočný veniec na stránke prevádzkovateľa.

Príjemca

Osoba, ktorej je daný produkt určený. Údaje príjemcu sa uvádzajú do kolóniek: ÚDAJE K DORUČENIU (pri voľbe doručenie na adresu)

 

Popis jednotlivých koloniek pri doručení na adresu

Meno komu doručíme: Meno obdarovanej osoby, ktorej je produkt určený

Tel č. komu doručíme: Telefónne číslo na obdarovanú osobu je potrebné pre overenie si obdarovanej osoby či sa nachádza na mieste doručenia v zadanom čase.

Dátum doručenia: Presný dátum, v ktorom dni prebehne doručenie. Pokiaľ by došlo k zmene dátumu doručenia, prevádzkovateľ oznámi zmenu dátumu doručenia objednávateľovi.

Čas doručenia: Doručuje sa vždy na presný čas, ktorý si povie objednávateľ. Pokiaľ by došlo k zmene času doručenia, prevádzkovateľ oznámi zmenu času doručenia objednávateľovi. Počas Valentínskeho víkendu je odhadovaná odchýlka doručenia cca 1:30h.

Adresa doručenia: Miesto určené odberateľom, na ktorom by sa mal príjemca zdržiavať v čase doručenia kytice. Toto je možné nahradiť kontaktným telefónnym číslom na ktorom sa ako "darčekový kuriér " s obdarovaným dohodneme na odovzdávaní darčeka /kytice/. Kontaktovanie adresáta je samozrejme diskrétne a obsah zásielky a ani údaje odosielateľa sa adresátovi neoznamujú.

Venovanie pre obdarovanú osobu (v prípade venca text na stuhu): Text (prianie, gratulácia) ktorý objednávateľ môže, ale nemusí vyplniť. Venovanie sa vloží do obálky, ktorá je priložená diskrétne ku kytici. V prípade objednávky smútočného venca alebo smútočnej kytice objednávateľ do tejto kolónky napíše text, ktorý si želá mať na smútočnej stuhe.

Objednávka: Odberateľ si vyberie konkrétnu kyticu, vyplní objednávku. Po úspešnom odoslaní objednávky bude zaslaný odberateľovi email, v ktorom prevádzkovateľ objednávku potvrdí. Odberateľ môže taktiež objednávku vykonať telefonicky na tel. Čísle 0904 94 74 94 / emailom: [email protected] Zásielka bude doručená až po úhrade, preto by sme Vás chceli požiadať o zaslanie naskenovanej kópie prevodného príkazu na našu emailovú adresu, resp. objednávať kytice v dostatočnom predstihu. V prípade úhrad v rámci bánk, v ktorých máme vedené účty alebo online kartou, Paypal-om nie je potrebné zasielať potvrdenia o úhrade, nakoľko využívame sms notifikácie k účtom v uvedených bankách.

Meno objednávateľa, Email, Telefónne číslo: Objednávateľ vyplní svoje kontaktné údaje - je to potrebné kvôli internej dokumentácií. Na základe GDPR nerozširujeme ani nezneužijeme meno a kontaktné údaje bez výslovného súhlasu objednávateľa neposkytneme 3.strane. Kytice vždy doručíme anonymne, pokiaľ sa objednávateľ nepodpíše do kolónky Venovanie.

 

Popis jednotlivých koloniek pri osobnom odbere

Meno osoby, ktorá preberie objednávku: Meno osoby, ktorá preberie objednávku, nemusí byť totožná s menom objednávateľa

Tel č. osoby, ktorá preberie objednávku: Telefónny kontakt na osobu, ktorá preberie objednávku. Nemusí byť totožné s telefónnym číslom objednávateľa.

Dátum doručenia: Presný dátum, v ktorom dni bude osobný odber. Pokiaľ by došlo k zmene dátumu osobného odberu, objednávateľ oznámi zmenu dátumu osobného odberu prevádzkovateľovi.

Čas doručenia: Pri osobnom odbere sa udáva približný čas odberu, ktorý si povie objednávateľ. Pokiaľ by došlo k zmene času osobného odberu, objednávateľ oznámi zmenu času osobného odberu prevádzkovateľovi.

 

Vyhradzujeme si právo, aby zmeny údajov k doručeniu alebo venovania boli telefonicky alebo emailom zmenené minimálne 2 hodiny pred doručením. Bohužiaľ, inak nevieme garantovať splnenie danej požiadavky. 

 

Platba

Objednávateľ môže za objednaný tovar zaplatiť cez:

- Platba kartou pomocou platobnej brány spoločnosti Payout

- Platobnú bránu PayPal účtom / kartou

- Vkladom alebo prevodom na účet v Čsob

- VIAMO

- Platba priamo kuriérovi pri preberaní tovaru v hotovosti

- Na pobočke v hotovosti / kartou pred doručením

Darčekové poukážky

U nás na predajni je možná platba aj pomocou darčekových poukážok

 

Dodacie podmienky

- Objednávky sú doručované od pondelka do piatku od 06:00 do 21:00 hod. V sobotu a nedeľu od 08:00 – 18:00, ale v prípade potreby sa dá dohodnúť na iný termín doručenia a radi Vám vyhovieme. 

- Všetky kytice sa snažíme vytvoriť presne podľa uvedených fotografií, ale môžu sa trochu líšiť od obrázku. Vždy je zachovaná farebná kombinácia a počtové zloženie kytice, pokiaľ to ročné obdobie dovoľuje.

- Objednávateľ prehlasuje, že svojou objednávkou neobťažuje 3.stranu (príjemcu), pokiaľ bolo zo strany príjemcu nahlásené, že si neželá doručovanie, môže prevádzkovateľ takúto objednávku odmietnuť.

- Pokiaľ je to možné - ak máme všetky potrebné kontaktné údaje od objednávateľa, doručuje sa príjemcovi priamo do rúk, pokiaľ to nie je možné, doručuje sa po prvé zamknuté dvere.

- Pokiaľ príjemca odmietne zásielku bez udania dôvodu prebrať, je možné finančné prostriedky uhradené za kyticu preniesť do formy kreditu na ďalší nákup.

V tomto prípade je potrebné, aby bol objednávateľ zaregistrovaný na e-shope. 

Pokiaľ objednávateľ nie je registrovaný, nie je možné kredit pripísať (prepadá), kytica sa považuje za doručenú.

Doručiť vieme kyticu, darčekový kôš, smútočnú kyticu prípadne veniec s minimálnou hodnotou nad 29,90 €

Z dôvodu komplikovanej dopravnej situácie, môže nastať odchýlka pri doručení až 10-30 minút. Viac ako 90% doručení je vždy včas. 

V špecifické dátumy ako je Valentín, MDŽ, Deň Matiek môže nastať z kapacitných dôvodov odchýlka v doručení do cca 2 hodín.

 

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že

- doručí objednanú kyticu podľa objednávky Objednávateľa na dohodnuté miesto doručenia v dohodnutom čase.

- ak nie je možné kyticu doručiť (príjemca kytice sa nezdržuje na mieste doručenia), Prevádzkovateľ sa skontaktuje s Objednávateľom a dohodnú iné miesto doručenia.

- pri bezdôvodnom odmietnutí zásielky Prijímateľom, nakoľko sa jedná o živé kvety, sa považuje objednávka za doručenú.

- ak má kuriér kontakt na Objednávateľa, pri doručení v Bratislave ho kontaktuje okamžite.

Objednávateľ sa zaväzuje, že

- v objednávke uvedie adresu doručenia kytice, príjemcu kytice, potrebný kontakt na príjemcu, čas doručenia kytice.

- v prípade nedoručiteľnej kytice dohodne ďalší postup doručenia.

- dá súhlas, aby bola kytica daná do rúk inej osoby ako Príjemcu, ak nie je prítomný Príjemca kytice osobne.

Záruka a reklamácia

V prípade, že bude doručená poškodená kytica, alebo nie čerstvá, je potrebné kontaktovať nás okamžite telefonicky alebo e-mailom.

Reklamovaný tovar je potrebné vrátiť kuriérovi - pri reklamácií tovar za tovar.

V prípade reklamácie je potrebné poslať Foto produktu.

Reklamácie na kytice alebo iný tovar zo živých kvetov sa uznávajú do 48 hodín od doručenia / odovzdania.

telefonický kontakt: 0904 94 74 94 (po nahlásení treba poslať aj elektronickou formou na adresu [email protected])

 

Storno objednávky

Napriek tomu, že v zmysle zákona 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy na diaľku pri rezaných kvetoch, umožňujeme stornovanie takejto objednávky najneskôr 48 hodín pred požadovaným doručením tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty ([email protected]) alebo telefonicky na čísle 0904 947 494. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. Prevádzkovateľ má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti.

O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

 

V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových košov klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktotým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Pre kamenné predajne:

V súvislosti so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vám dávame do pozornosti povinnosti nasledovné: „Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim Starflora, s. r. o.. je Slovenská obchodná inšpekcia. Adresa na doručovanie: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS Prievozská 32 Poštový Priečinok 29 827 99 Bratislava Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: [email protected] a [email protected], alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.“

 

Záverečné ustanovenia

Náležitosti, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto obchodných podmienkach, sa budú riadiť podľa Občianského zákonníka.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa,..

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.

 

Registrovaný zákazník

Ako registrovaný používateľ získavate zľavu na každý Váš nákup (keď budete prihlásený pri zadávaní objednávky) v hodnote 4%, ktorá bude zadaná minimálne 3 hodiny pred doručením.

 

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/.

Alternatine-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Telefonická alebo LIVE objednávka

Rýchly a presný spôsob ako objednať.

Môžete nám zavolať, alebo v pravom rohu okna s operátorom dohodnúť.

+421 904 947 494 | +421 904 034 334

Aj kvety a kytice na osobný odber je potrebné objednať, aby boli pripravené na čas aký si želáte.

 

Nákup online na kvetyprevas.sk

- Vyberte si produkt z kategórie, ktorá Vás zaujala.

- Pri väčšine produktov si môžete meniť počet, farbu a tvar. V tomto prípade treba kliknúť na názov produktu a následne môžete meniť povolené parametre.

- Po výbere a následných zmenách, si tovar pridáte do virtuálneho košíka tlačidlom "Kúpiť".

- V ďalšom kroku produkt objednáte. Vyberiete si z možností "Odber na predajni" alebo "Doručenie na adresu" Údaje k doručeniu: Meno komu doručíme, Tel.č komu doručíme, Adresa doručenia, Dátum doručenia, Čas doručenia, Venovanie pre obdarovanú osobu (v prípade venca text na stuhu)

- Kontaktné údaje objednávateľa - to ste Vy, objednávateľ. Meno, E-mail, telefónne číslo.

- V závislosti od spôsobu platby dokončíte a odošlete objednávku. Obdržíte emailovú správu o potvrdení objednávky a s prípadným postupom úhrady. Číslo objednávky je Variabilný symbol.

 

Aukcie na Facebook stránke KVETY PRE VÁS - Donáška kvetov Bratislava

 

Vážení zákazníci, 

pripravili sme pre vás novú formu nakupovania formou aukcií, ktoré uverejňujeme na našej stránke na Facebooku - KVETY PRE VÁS - Donáška kvetov Bratislava, kde sa ich môžete aj priamo zúčastniť. Účasť na nich je jednoduchá – stačí, aby ste si klikli na Páči sa mi na našej stránke na Facebooku - KVETY PRE VÁS - Donáška kvetov Bratislava.

 

Čo je aukcia? 

Slovo aukcia znamená dobrovoľnú dražbu (teda nie dražbu použitú ako exekučný prostriedok) konkrétnej fyzickej veci, tovaru, pri ktorom sa vec alebo tovar predáva verejne súčasne väčšiemu počtu záujemcov a predávaný objekt získa ten, kto zaň ponúkne najviac do určitého času.

 

Ako prebieha aukcia? 

Na Facebook stránke pridáme fotku s popisom draženého tovaru, ktoré dávame do aukcie. Aukcia sa začína pridaním tovaru (jeho fotky) na stránku a končí termínom, ktorý je pri každom príspevku určený nami. Vyhradzujeme si právo aukciu predĺžiť, najmä v začiatkoch, pokiaľ napríklad nebude dosť záujemcov. 

Vyvolávaciu cenu navrhujeme my. Záujemcovia, ktorí chcú tovar dražiť si kliknú pri danom obrázku na "komentovať" a napíšu sumu, ktorú sú ochotní za daný tovar zaplatiť. Navrhovaná suma musí byť vyššia ako predchádzajúca suma (teda aj vyššia ako vyvolávacia cena).

Termín ukončenia aukcie sa riadi podľa času pridaného komentára, takže posledný pridaný komentár s najvyššou ponukou v čase ukončenia aukcie vyhráva.

 

Ako si tovar vyzdvihnem/nechám doručiť?

Tovar v aukcií dávame prednostne na osobný odber na Turbínová 13664/11 v Bratislave. 

Po dohode, vieme daný tovar aj doručiť v rámci Bratislavy za doplatok podľa mestskej časti.

Bratislava II a III – doplatok 5€

Bratislava I, IV, V – doplatok 8€

 

Ako môžem reklamovať aukciu?

Pri aukciách sa rovnako ako pri predaji riadime Obchodným zákonníkom, čiže reklamácie uplatňujeme rovnako ako pri bežnej kúpe.